Toimintasuunnitelma 2023

Rutalahden Nuorisoseuran toimintasuunnitelma vuodelle 2023. Lataa pdf-muodossa tästä.

Nuorisoseuratoiminta on eri sukupolvet yhdistävää toimintaa. Toiminnan keskiössä ovat lapset ja nuoret, mutta toiminta tarjoaa mahdollisuuksia kaiken ikäisille. Kasvatus- ja harrastustoimintamme edistää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista kasvua sekä aktiivista ja vastuullista kansalaisuutta. Eri ikäisten yhdessä toimiminen vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhdenvertaisuutta sekä lisää hyvinvointia.

Kylän tunnetuksi tekeminen ja niin uusien kuin nykyistenkin kyläläisten ja naapurikyläläisten viihtymisen lisääminen ovat Rutalahden nuorisoseuralle tärkeitä tavoitteita. Rutalahden nuorisoseura tarjoaa monipuolista toimintaa kaiken ikäisille ja pyrkii aktivoimaan jäseniään sekä muitakin seutukunnan asukkaita omaehtoiseen ja yleishyödylliseen toimintaan.

Seuramme kuuluu jäsenenä Suomen Nuorisoseurat ry:hyn. Alle 16-vuotiaat seuramme jäsenet ovat Kalevan Nuoria. Pyrimme ottamaan lapset ja nuoret aktiivisesti mukaan seuramme toimintaan.

1. Koulutus- ja opintotoiminta

Nuorisoseura maksaa Letkaliiterin talkootyöntekijöille järjestyksenvalvoja-, hygienia- tai anniskelupassikoulutukset. Kursseja järjestetään jäsenistön toiveiden mukaan ja tarvittaessa.

Järjestämme kylälle tulevia kursseja yhteistyössä Puulan Seutuopiston kanssa aina, kun mahdollista. Tilamme ovat käytössä toiminnan järjestämiselle Puulan Seutuopiston kanssa sovitun mukaisesti.

Tarjoamme jäsenillemme mahdollisuuden osallistua myös Suomen Nuorisoseurat ry:n järjestämille kursseille.

Mikäli kesällä 2023 järjestetään lasten luonto- ja tiedeleiri yhdessä Jyväskylän yliopiston, Kesäyliopiston, Joutsan kunnan ja Suomen Nuorisoseurojen kanssa, on Rutalahden nuorisoseura siinä mukana.

2. Tiedotustoiminta

Kylän nettisivujen kehittäminen ja aktiivinen päivittäminen ja käyttäminen ovat nuorisoseuran tärkeitä tavoitteita. Markkinointia on ajanmukaistettu yhä enemmän some-maailman suuntaan. Vuonna 2023 Rutalahden nuorisoseura pyrkii markkinoimaan seuran tapahtumia enenevässä määrin myös tapahtumien aikana (tunnelmakuvia) ja niiden jälkeen.

Sosiaalisessa mediassa käytetään Facebookia ja Instagramia.

Rutalahden nettisivuja tulee kehittää toimivammiksi ja houkuttelevammaksi markkinoinnin näkökulmasta ja vähintäänkin käydä ne vuosittain läpi ja päivittää tiedot ajan tasalle. Nettisivujen päivittäminen on ajankohtaista, ja se pyritään toteuttamaan vuosina 2023-2024.

Nuorisoseuran toiminnan tunnetuksi tekeminen on yksi tärkeitä tehtäviämme. Tarjoamme paikallislehdille ja maakuntalehdelle sekä myös valtakunnan medialle aktiivisesti jutunpätkiä ja uutisaiheita.

Kylällä viime kesänä kuvatut markkinointivideot julkaistaan Rutalahden nettisivuilla keväällä 2023.

Seuran sisäinen tiedottaminen

Seuran sisäinen tiedottaminen hoidetaan ilmoittamalla Rutalahden kylän ilmoitustaululla, Rutalahden nettisivuilla sekä Rutalahden Facebook-ryhmässä. Nuorisoseurantalon kupeessa olevalla ilmoitustaululla ilmoitetaan isoimmista tapahtumista.

Jäsenkirjeet postitetaan kerran vuodessa keväällä.

Letkaliiterin talkootyöntekijöiden ohjeistus löytyy Rutalahden nettisivuilta ja sitä pyritään päivittämään vuosittain.

Tapahtumatiedottaminen

Tapahtumia markkinoidaan Rutalahden verkkosivuilla ja erilaisissa Facebook-ryhmissä. Isommat tapahtumat löytyvät Keskisuomalaisen Menoinfosta sekä Joutsan kunnan tapahtumakalenterista kunnan nettisivuilta. Tapahtumatiedottamisessa hyödynnetään myös Visit Jyväskylä Regionin palveluja, mikäli mahdollista.

Letkaliiterin tapahtumia markkinoidaan maakunta- ja paikallislehdissä, alueen ilmoitustauluilla ja tarvittaessa postilaatikkomainoksin sekä netissä tanssi.net ja meteli.net -sivuilla. 

Verkkotiedottaminen

Tavoitteena on jatkaa lähes reaaliaikaista tiedottamista kylän nettisivuilla sekä FB-sivuilla ja Instagramissa.

Kylän nettisivuilta (www.rutalahti.fi) löytyvät kaikki seuran tapahtumat. Myös www.letkaliiteri.fi -osoite on varattu ja se ohjaa Letkan ohjelmistosivulle.

Facebook-sivuja Rutalahti (https://www.facebook.com/Rutalahti) ja Letkaliiteri (https://www.facebook.com/letkaliiteri/) päivitetään aktiivisesti, ja nuorisoseura tukee vapaaehtoisten työtä päivittämisessä.

Vuonna 2019 Letkaliiterille perustettiin oma Instagram-tili (https://www.instagram.com/letkaliiteri/), jotta tavoitettaisiin myös nuorempia kävijöitä. Pyritään aktivoimaan myös nuoria kyläläisiä sisällöntuotannossa.

Nuorisoseura käyttää mahdollisuuksien mukaan myös Youtubea markkinoinnin tukena, mistä esimerkkinä ovat Letkaliiteri-markkinointi-videot.

3. Retkeilytoiminta

Nuorisoseura pyrkii järjestämään jäsenten toivomusten mukaisesti teatteri-, tanssi-, elokuva-, liikunta- ja muita retkiä.

Laturetki hiihdetään helmikuussa kelitilanteen salliessa. Mikäli lumitilanne ei mahdollista hiihtämistä voidaan tilalla järjestää joku muu talvinen tapahtuma makkaranpaiston ja yhdessäolon merkeissä esimerkiksi Kylärannassa.

4. Harrastustoiminta

Jääkiekkokaukaloa käytetään mahdollisimman aktiivisesti sekä luisteluun että kesäaikaan tenniksenpeluuseen.

Kylän hiihtolatuja ylläpidetään mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi Letkaliiterin ympäristössä sekä Auvilan pellolla, mikäli maanomistajat sallivat latuverkoston. Jäätilanteen salliessa tehdään hiihtolatuja myös Kylärannasta jäälle.

Vuonna 2019 hankittu koripalloteline on käytettävissä Suojarinteen pihassa.

Liikuntakerhoja pyritään järjestämään kysynnän ja resurssien mukaan. Nuorten peli-iltoja on mahdollista pitää Suojarinteellä, mikäli nuoret sellaisia haluavat järjestää.

Nuorisoseura antaa tilojaan mielellään yhteiseen käyttöön, mikäli toiminnalle löytyy vetäjä ja harrastajia.

Seurapiiri kokoontuu pääasiassa Suojarinteen kahviossa jokaisen kuukauden toisena tiistaina klo 13. Seurapiirissä on entisen perinnepiirin tapaan jonkun aiheen alustus ja sen lisäksi kahvittelua ja yhdessäoloa. Tarkemmat tiedot Seurapiirin kookoontumisten aiheista löytyvät kylän nettisivuilta.

Nuorisoseura tarjoaa Suojarinteen tiloja Puulan Seutuopiston käyttöön nimellistä korvausta vastaan (kohonnut sähkön hinta huomioiden), ja edesauttaa näin harrastusmahdollisuuksien säilymistä kylällä. 

Loppiaisen jälkeen toteutetaan jumppa- tai joogakimara, ja kesällä Letkaliiterillä pyritään järjestämään erilaista liikunnallista toimintaa kuten kesäjumppaa, joogaa ja tanssikursseja.

Muitakin tapahtumia on mahdollista toteuttaa ja järjestää, mikäli hyviä ideoita nousee esiin ja tapahtumille löytyy kysyntää ja vastuuhenkilö.

5. Tapahtumat

 • Helmikuussa pyritään järjestämään koko perheen ystävänpäivätapahtuma ja pulkkakisa Suojarinteen pihassa, mikäli lumitilanne sen sallii.
 • Mikäli mahdollista, kevättalvella pyritään järjestämään koko perheen elokuvatapahtuma Suojarinteellä yhdessä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa.
 • Suojarinteen pihaa, kyläranta ja koko kylää siivotaan perinteisesti Rutalahden siivoustalkoissa toukokuun alussa. Tapahtumassa annetaan vauvapyyhkeet kylällä vuoden aikana syntyneille vauvoille ja muistetaan kyläkirjalla kylältä vakituisen asunnon hankkineita.
 • Letkaliiterillä järjestetään kesällä 2023 mahdollisuuksien mukaan kesäviikonloppuisin tansseja. Tanssikausi alkaa yleensä juhannusaattona ja päättyy elokuun alkuun. Kesällä 2023 tapahtumatarjontaa pyritään laajentamaan niin sanottujen perinteisten lavatanssien lisäksi myös muihin tapahtumiin. Mahdollisia muita tapahtumia ovat rivitanssi-ilta, karaoke-illat, rock- tai pop-konsertit, peräkonttikirppis sekä pop up -ravintolaillat.

Letkaliiterin ja Letkahvion toiminnassa otetaan vuonna 2023 edelleen huomioon elokuun alussa järjestettävä MM-ralli, ja pyritään kehittämään viikonlopun toimintaa ralleja hyödyntäen.

Elokuvatapahtuma järjestetään elokuussa yhdessä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa.

Lapsille järjestetään kesällä Letkalla ainakin yksi lastentapahtuma/-konserttia sekä tarjotaan puitteet esimerkiksi keppihevosten esteratsastukisalle tai muille kaikille avoimille lastentapahtumille, mikäli näille löytyy järjestäjä.

Mahdollisista muista tapahtumista ja muutoksista ilmoitetaan Rutalahti.fi sivustolla. Tanssien ja konsertin odotetaan tuottavan tuloja, mutta muut kesätapahtumat toimivat pääosin nollatuloksella. Poikkeuksena ovat lasten tapahtumat, jotka voivat tuottaa tappiota.Letkaliiterin ohjelmisto julkaistaan myöhemmin keväällä 2023

 • Rutalahden 19. markkinat pidetään Letkalla syyskuun viimeisenä lauantaina.
 • Nuorisoseura osallistuu mahdollisuuksien mukaan ja sopivaksi katsomallaan tavalla Leivonmäen kansallispuiston 20-vuotisjuhlavuoden tapahtumiin vuonna 2023.
 • Nuorisoseura osallistuu yhdessä kyläyhdistyksen kanssa Avoimet kylät -tapahtumaan vuonna 2023.
 • Syksyllä järjestetään perinteiset kyläkisat
 • Joulukuussa järjestetään joulumarkkinat Suojarinteellä

6. Kiinteistöt

Suojarinne

Nuorisoseura pyrkii lisäämään nuorisoseurantalo Suojarinteen käyttöä vuokraamalla taloa ulkopuolisille erilaisia tilaisuuksia varten. Kiinteistö pyritään pitämään hyvässä käyttökunnossa, ja Suojarinteelle hankitaan irtaimistoa tarpeen mukaan. Mikäli Suojarinnettä käytetään säännöllisesti kyläläisten harrastustoimintaan, haemme Joutsan kunnalta erityisavustusta käytöstä aiheutuviin kuluihin. Suojarinteestä pyritään kehittämään myös yhä enemmän jäsenten ja kyläläisten yhteistä olohuonetta.

Suojarinteen poistumisvalojen tarkastus tehdään neljän kuukauden välein.

Nuorisoseurantalon isäntä ja Letkaliiterin isäntä valitaan johtokunnan kokouksessa tammikuussa. Kaukalon jäädytykseen sovitaan työnjako.

Letkaliiteri

Letkaliiteriä ja Letkakahviota vuokrataan kesällä yksityistapahtumiin silloin, kun tiloissa ei ole

nuorisoseuran omaa toimintaa. Letkaliiterin kunnostustalkoot pidetään ennen tanssien alkua kesäkuussa. Markkinoiden jälkeen Letka siivotaan talkoilla talvikuntoon.

Letkakahviota pyritään pitämään avoinna vähintäänkin kesäviikonloppuisin.

Nuorten kesätyöntekijöiden työpaikat laitetaan hakuun kylän internetsivuille. Tarkoitus on työllistää 2-4 nuorta erilaisiin töihin, kahvilaan ja piha-alueiden hoitoon.

Muu kiinteistöihin ja tiloihin liittyvä toiminta

Nuorisoseura vastaa sataman saniteettitilojen kesäsiivouksesta ja laskuttaa siitä Joutsan kuntaa. Nuorisoseura on tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä Joutsan kunnan kanssa sataman kehittämissuunnitelmassa.

Nuorisoseura huolehtii tarvittaessa yhdessä kyläyhdistyksen kanssa kylän muiden ulkoalueiden (leikkipuisto ja kyläranta) nurmikoiden leikkauksessa ja neuvottelee mahdollisten polttoainekulujen korvauksesta Joutsan kunnan kanssa.

Nuorisoseura selvittää aurinkopaneelien hankintaa Suojarinteen katolle.

7. Hanketoiminta

 • Nuorisoseura on mukana Kulttuurituulahduksia Keski-Suomeen -hankkeessa, jonka avulla etsitään ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja kasvavan kulttuuritoiminnan lisäämiseksi. Hankkeen tavoitteena on järjestää yhteensä kahdeksan kulttuurituulahdusta eri puolilla Keski-Suomea. Kulttuurituulahdukset ovat lyhytkestoisia erilaisia kulttuuritapahtumia, joiden organisoimista varten kootaan paikallisia kulttuurituulahdustiimejä. Tuulahduksien tavoitteena on lisätä mahdollisuuksia kulttuurin kokemiseen ja yhteisöllisiin elämyksiin maaseutualueilla, mahdollistaa asukkaiden omannäköisen kulttuurin toteutuminen, vahvistaa maaseudulla toimivien yhdistysten ja vapaaehtoisten osaamista kulttuurituotannossa sekä hyödyntää seurantaloja kansalaistoiminnan keskuksina. 
 • Nuorisoseura tukee mahdollisuuksien mukaan Joutsan kunnan kauppapalvelu-pilottihankkeen toteuttamista Rutalahteen.
 • Nuorisoseura on mukana kyläyhdistyksen kanssa kyläarkiston perustamisessa mahdollisesti Suojarinteelle. Tavoitteena on koota kylän historiaa koskeva monipuolinen aineisto yhteen arkistoon ja huolehtia sen säilyttämisestä sekä saatavuudesta.
 • Nuorisoseura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Taidelaitos Haihatuksen vetämään paikallisverkoston kulttuurimatkailupalveluiden kehittämishankkeeseen vuonna 2023.
 • Nuorisoseura päivittää yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa Rutalahden kyläsuunnitelman.

8. Toiminnan kehittäminen

Kehitämme aktiivisesti oman seuran toimintaa Suomen Nuorisoseurojen suuntaan hakien sieltä vinkkejä ja apuja toimintamme monipuolistamiseen Nuorisoseurojen toiminta-ajatuksen mukaisesti. Samalla hiomme ja muokkaamme toimintatapoja seuran sisällä.

Nuorisoseura pyrkii kehittämään toimintaansa niin, että tukisi yhä enemmän kylän yhteisöllisyyttä ja yhteistä toimintaa. Haemme aktiivisesti uusia jäseniä seuralle.

Nuorisoseura osallistuu aktiivisesti ja mahdollisuuksien mukaan kylän elinvoiman ylläpitämiseen muun muassa tonttimarkkinoinnissa kyläyhdistyksen ja kunnan kanssa.

9. Hallinto

Seuran on pidettävä joka vuosi kaksi varsinaista kokousta, kevätkokous tammi-maaliskuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Toimikunnat kokoontuvat tarvittaessa.

Seura pyrkii osallistumaan keskusseuran yleisiin kokouksiin. Kalevi Puttonen on mukana Keski-Suomen H-killassa.

Käytössä on vuosikello, jota pidetään aktiivisesti ajan tasalla.

Seuran dokumenttiarkistona toimii Google Drive ja sähköpostiosoitteena rutalahden.ns@gmail.com.

10. Talous

Taloutta hoidetaan talousarvion pohjalta. Omatoiminen rahoitus on toistaiseksi turvattu tanssituotoilla sekä markkinatuotoilla. Myös Letkakahviosta pyritään saamaan tuottoa seuralle. Jäsenmaksuja kerätään jäseniltä edelleen ja jäseniä muistetaan esimerkiksi vapaalla pääsyllä yhteen tanssitapahtumaan kesällä.

Suojarinnettä markkinoidaan ja vuokrataan tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Samoin vuokrataan Letkaliiteriä ja Letkakahvion tiloja. Vuokraamme myös astioita ja mahdollisesti muita tarvikkeita kuten sarjatulilettupannua ja peräkärryä.

Joutsan kunnalta haetaan yleisavustusta ja kulttuuritoimen kohdeavustuksia. Nuorten kesätyöntekijöiden palkkaukseen haetaan tukea niin ikään Joutsan kunnalta ja Keski-Suomen Osuuspankilta.

TE-keskuksen kautta voidaan tarvittaessa palkata palkkatuella työntekijöitä.

Tarvittaviin nuorisoseurantalon kunnostuksiin haetaan tukea Suomen Kotiseutuliitolta, Leader-rahoituksena ja/tai Keski-Suomen ely-keskukselta.

Järjestyksenvalvojia voidaan tarjota erilaisiin lähistöllä tapahtuviin tapahtumiin sovittua korvausta vastaan tai harkinnan mukaan korvauksetta.

Seuran kirjanpidosta vastaa johtokunnan valitsema taloudenhoitaja.

Rutalahden nuorisoseura ja kyläyhdistys osallistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä Joutsan kunnan osallistava budjetointi -hankkeeseen. Mikäli Rutalahden esitys valitaan mukaan hankkeeseen, osallistuu nuorisoseura siihen yhdessä kyläyhdistyksen kanssa vuonna 2023.

11. Yhteydet

Seuramme on aktiivisessa yhteistyössä Joutsan kunnan teknisen-, nuoriso-, liikunta-, sivistys-, kulttuuri- ja sosiaalitoimen sekä lähiseudun järjestöjen kanssa.

Pidetään yllä yhteys Joutopäiviin, ja ollaan mahdollisuuksien mukaan mukana Joutopäivien oheisohjelman suunnittelussa vuonna 2023.

Rutalahden ja Nisulan kyläyhdistykset, Kivisuon erämiehet, Koskikaran ryhmis sekä Ravio-Päiväkunnan maamiesseura, Vespuolen Nuorisoseura, Leivonmäki-Seura, Leivonmäen Pyry ja Leivonmäen kansallispuiston ystävät ovat myös yhteistyökumppaneita. 

Lisäksi pyritään jatkamaan hyvin käynnistynyttä yhteistyötä Keski-Suomen elokuvakeskuksen kanssa.

Lopuksi

Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on tervetullut nuorisoseuratoimintaan. Järjestön keskeisiä arvoja ovat osallisuus, yhteisöllisyys ja yhdenvertaisuus. Osallisuus tarkoittaa nuorisoseurassa yhteisöön kuulumista ja mukanaoloa. Jokainen voi vaikuttaa yhteiseen tekemiseen ja toimintaan. Yhteisöllisyys on yhdessä toimimista ja tekemisen riemua. Siihen kuuluvat tasavertainen vuorovaikutus ja yhteenkuuluvuus sekä yhteiset kokemukset. Nuorisoseurassa kaikki ihmiset ovat yhdenvertaisia. Toiminta on avointa ja arvostavaa, ja siihen on helppo tulla mukaan.