Rutalahden kyläsuunnitelma

Voit katsoa kyläsuunnitelmaan liittyviä artikkeleita sivun alalaidasta.

Rutalahti on kylä Joutsassa, Päijänteen rannalla, Leivonmäen kansallispuiston kainalossa. Kylä on aktiivinen ja se on palkittu toimeliaisuudestaan useita kertoja, myös valtakunnallisesti. Kylässä on noin 250 asukasta sekä runsaasti vapaa-ajan asukkaita.

Rutalahdessa on tehty 2009 kyläsuunnitelma, jonka päivittäminen on aloitettu syksyllä 2022. Kyläsuunnitelma on kylän yhteinen tahtotila kylän kehittämiseksi vuosille 2023-2028. Rutalahden kyläsuunnitelmaa on käsitelty Kyläyhdistyksessä, Nuorisoseuran johtokunnassa, Seurapiirissä ja lisäksi kaikilla kyläläisillä on ollut mahdollisuus kommentoida suunnitelmaa sen valmisteluvaiheessa.

Tämä on tiivistelmä kyläsuunnitelmasta, jonka voit lukea kokonaisuudessaan tästä.

Kylän SWOT-analyysi

Vahvuudet

  • Vireässä kylässä toimii aktiivisia, talkoohenkisiä monitaitoisia osaajia
  • Puhdas ja kaunis luonto
  • Nuorisoseurantalo Suojarinne ja tanssi- ja tapahtumatalo Letkaliiteri

Heikkoudet

  • Kylä jakautuu kolmen kunnan alueelle ja vastuu palveluista on hajalla
  • Kylän pienuus tekee siitä haavoittuvaisen

Mahdollisuudet

  • Joutsan kunnan osallistava budjetointi
  • Jyväskylän läheisyys ja vetovoimaisuus
  • Hyvien tieyhteyksien päässä Toivakan peruspalvelut

Uhat

  • Väki vähenee ja vanhenee ja aktiiviset ihmiset väsyvät vapaaehtoistoimintaan

Suojarinteestä kylän yhteinen ”olohuone ja monipalvelukeskus”

Nykytila

Kulttuurihistoriallisesti arvokas Nuorisoseurantalo Suojarinne toimii tällä hetkellä pääosin kokouskäytössä, sitä vuokrataan yksityisille ja yhteisöille erilaisten juhlien ja tapahtumien järjestämispaikaksi. Kyläsuunnitelman päivityksen yhteydessä kyläläisiltä on tullut toive saada Suojarinne avoimeksi, oman kylän olohuoneeksi, jossa kyläläiset voivat kokoontua matalalla kynnyksellä erilaisten oman kylän tapahtumien tiimoilta. Lisäksi on esitetty, että Suojarinne voisi toimia pitkittyneissä häiriötilanteissa ”valmiuskeskuksena” yhteistyössä viranomaisten kanssa palvelujen ja avunsaannin turvaamiseksi.

Toimenpiteet

Suojarinteen talotekniikan arviointi rakenteiden ja energiatehokuuden osalta sekä mahdolliset remontit

Vastuu:
Rutalahden Nuorisoseura / Työryhmä ja Museoviraston asiantuntija

Aikataulu ja toteutus:
Työryhmä perustettu ja työskentely alkanut.

Kylän historia-aineiston ja kulttuuriperimän arkistointi

Vastuu:
Rutalahden Nuorisoseura ja Kyläyhdistys / Työryhmä

Aikataulu ja toteutus:
Työryhmä perustettu ja työskentely alkanut. Tavoitteena on kerätä Rutalahden kylän historiasta kertovaa materiaalia (esineitä, valokuvia, dokumentteja…). Kerättävästä materiaalista on tarkoitus rakentaa fyysinen ja virtuaalinen näyttely Rutalahden kylän Internet-sivuille. Virtuaalinen näyttely mahdollistaa kylän historiaan tutustumisen paikasta ja ajasta riippumatta.

Suojarinteen avaaminen kyläläisille

Vastuu:
Rutalahden Nuorisoseura

Aikataulu ja toteutus:
Nuorisoseura kartoittaa kyläläisten toiveet yhteisen olohuoneen käyttöön.

Kylän vetovoimaisuus

Nykytila

Jyväskylän läheisyys ja sen vetovoima sekä etätyön lisääntyminen ja monipaikkaisuus kannattaa hyödyntää tonttimarkkinoinnissa samoin luontomatkailun kehittyminen.

Luontevassa asioimissuunnassa, hyvien tieyhteyksien päässä olevat Toivakan peruspalvelut; koulu, kaupat, sosiaali- ja terveyspalvelut, kirjasto ja apteekki.

Päijänteen pohjukassa olevan vierasvenesataman kehittämisessä on paljon erilaisia mahdollisuuksia kylän vetovoimaisuuden lisäämiseksi.

Toimenpiteet

Tonttimarkkinat

Vastuu:
Joutsan kunta

Aikataulu ja toteutus:
Kuvaukset tehty, keväällä 2023 kampanja. Nuorisoseura ja kyläyhdistys osallistuvat aktiivisesti mahdollisten tonttimarkkina-tilaisuuksien järjestämiseen.

Sataman kehittäminen

Vastuu:
Joutsan kunta

Aikataulu ja toteutus:
Toukokuun 2022 kuntapäättäjien vierailulla päättäjät sitoutuivat yksimielisesti sataman kehittämiseen. Lisäksi kunnalla on edustaja Päijänteen virkistysyhdistyksen yleisissä kokouksissa ja edustaja vie sataman kehittämistä eteenpäin myös sitä kautta.

Kauppapalvelu Rutalahteen ja asiointikyyti Toivakkaan

Vastuu:
Joutsan kunta

Aikataulu ja toteutus:
Kauppapalvelun pilotti Rutalahdessa kevään aikana. Asiointikyydeistä on tehty aloite Joutsan kunnalle joulukuun 2022 aikana.

Kyläsuunnitelmaan liittyviä artikkeleita

Lue kaikki artikkelit aiheesta Kyläsuunnitelma