Kyläyhdistys

Rutalahden Kyläyhdistys ry. hoitaa viihtyisää ja siistiä Kylärantaa, jota käytetään innokkaasti. Kylän lapsia oli rantaretkellä 12.6.2012
Kyläyhdistyksen reippaat talkoomiehet Jouko Tarkkanen (vas.) ja Martin Liljeström pyttipannun äärellä syysmarkkinoilla

Rutalahden Kyläyhdistys ry:n säännöt (Word-dokumentti)

Kyläyhdistys toimii aktiivisesti kylällä pyrkien hoitamaan kylän yhteisiä asioita, edustamaan kylää ulospäin, esittämään kyläläisten toivomuksia kunnan edustajille sekä lisäämään kyläläisten yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Kyläyhdistys on ottanut voimakkaasti kantaa Rutalahden palvelujen puolesta.

Rutalahti valittiin 1997 Keski-Suomen ensimmäiseksi Vuoden kyläksi ja vuonna 2008 valinta osui jälleen Rutalahteen. Hallitseva Keski-Suomen Vuoden kylä pääsi valtakunnan kisassa hopeasijalle 3.10.2009. Kunniakirja saatiin Valtakunnallisilla Kylätoimintapäivillä Vaasassa.

Rutalahden kyläyhdistys ry. johtokunta 2022-2024

  • Paula Pyhälä-Liljeström puheenjohtaja   040 6575 792
  • Harri Leskinen varapuheenjohtaja
  • Suvi Virén sihteeri
  • Jouko Tarkkanen rahastonhoitaja
  • Usko Lahtinen
  • Arto Koskinen
  • Maija Lindroth
  • Martin Liljeström
  • Paula Kinnunen
  • Tapio Vuorkoski

Rutalahden kyläyhdistys ry. kerää varoja toimintansa tueksi myymällä tapahtumissa Rutalahti-pyttistä ja tilauksesta Rutalahti-pyyhettä.

Rutalahti-teksteillä ja koskikara-logoilla varustetut pyyhkeet valmistetaan paikallisesti ja ovat 100% pellavaa. Pieni 16€ ja iso 90x140cm 48€