Kyläarkisto

Mikä ihmeen kyläarkisto?

Rutalahden nuorisoseuran ja Rutalahden kyläyhdistyksen yhteistuumin on muutaman kylähistoriasta kiinnostuneen kyläläisen aloitteen pohjalta aloitettu kylän oman kyläarkiston kokoaminen. Työtä varten on nimetty arkistotyöryhmä, johon kuuluvat Paula Pyhälä-Liljeström, joka samalla edustaa kyläyhdistystä ja on ryhmän puheenjohtaja, Kirsi Kautola nuorisoseuran edustajana sekä aloitteen tekijät Mailis ja Thomas Braun, Kalevi Puttonen ja Leila Backman, joka toimii ryhmän sihteerinä. Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Lue aloite kyläarkiston perustamiselle tästä.

Kyläarkisto
Kuvassa  Jussilan kauppapuodin tilikirjoja tutkimassa vas Thomas Braun, Paula Pyhälä-Liljeström, Kalevi Puttonen, työryhmään kuuluvat myös Mailis Braun, Kirsi Kautola ja Leila Backman.

Ensimmäisessä vaiheessa toivotaan entisten ja nykyisten kyläläisten ja kylän ystävien, sekä yhdistysten puuhaihmisten ja yritysten edustajien silmäilevän omia varastojaan sillä silmällä, olisiko niissä sellaista Rutalahden kylää, sen toimintaa ja ihmisiä eri aikoina käsittelevää aineistoa, jolle oikea paikka olisi kyläarkisto. Mikään Rutalahden elämään liittyvä dokumentti ei ole liian pieni tai vähäpätöinen arkistoitavaksi. Löytyisikö varastoista esimerkiksi vanhoja valokuvia tai albumeja, lehtileikkeitä, asiapapereita, muisteluksia… Joidenkin järjestöjen pöytäkirjojakin on teillä tietymättömillä. Kutsukortit juhliin tai niiden ohjelmat kiinnostaisivat, tai vaikka näytelmien käsiohjelmat tai tanssien liput tai mainokset. Siis melkein mikä vain, joka kuvaa elämää Rutalahdessa!

Tässä vaiheessa riittää, että tutkit, mitä varastoistasi löytyy. Varsinaisen aineiston keruun aloitamme heti, kun Suojarinteelle on hankittu asianmukainen arkistokaappi. Talvisydämenä tiedotamme lähemmin kyläarkistohankkeesta ja siitä, miten tulee toimia. Eikä tämä työ tule koskaan valmiiksi, vaan arkistoa täydennetään jatkuvasti.

Toisessa vaiheessa, kun nykyisistä materiaaleista ja keräyksellä saatavista on koottu pesämuna arkistolle, aineisto luetteloidaan ja järjestetään asianmukaisesti. Tämä jätetään alan asiantuntijoiden tehtäväksi. Sitten kun arkisto on myös tältä osin valmis, se tulee kylähistoriasta kiinnostuneiden käyttöön Suojarinteelle.

Voit olla yhteydessä kehen tahansa arkistotyöryhmän jäseneen, jos mieleesi tulee jotain kysyttävää:

Paula Pyhälä-Liljeström, paula.otso(a)gmail.com
Kirsi Kautola, kirsi.kautola(a)icloud.com
Mailis ja Thomas Braun, thomas.braun(a)pp.inet.fi
Kalevi Puttonen, kalevi.puttonen(a)pp2.inet.fi
Leila Backman, leila.backman24(a)gmail.com