Kalastuskunta

Lupien myynti

Pyyntilupia myy Rutalahdessa Autokorjaamo J. Heinonen, Vällyhoilontie 10, 41710 Rutalahti, puh. 040 749 1369

Pyydysmerkkejä myyvät lisäksi:
Keijo Lassila, puh. 040 524 1743
Jouko Vanhatalo, puh. 040 566 8562

Tiedote Pohjois-Päijänteen kalastajille

Pohjois-Päijänteen kalastusalueella Päijänteessä järvitaimenen alamitaksi määrätään 60 cm, kuhan 42 cm, järvilohen 60 cm ja nieriän 50 cm.

Pohjois-Päijänteen kalastusalue kieltää solmuväliltään 41-54 mm verkkojen käytön Päijänteessä Rutalahden Osakaskunnan aluee..a

Kalastusalueen hallitus voi myös erityisestä syystä ja hakemuksesta myöntää Kl 6 a §:n 2. momentin mukaisille kalastajille oikeuden poiketa näistä määräyksistä,

Muut tarvittavat tiedot:

Esimies Jouko Vanhatalo, puh. 040 566 8562
Varamies Kari Ilmonen, puh. 0400 347 440

 

PYYdymerkit JA RAJOITUKSET

Pyydysmerkkejä ostettaessa ilmoitettava
– Ostajan tilan nimi ja rekisterinumero
– Onko kalastuskunnan osakas vai ulkopuolinen kalastaja

Pyydysmerkkien hinta:
– Osakas 3€/kpl
– Ulkopuolinen 10€/kpl

Myytävien pyydysmerkkien määrät:
– Kalastuskunnan osakkaalla on oikeus lunastaa enintään 10 pyydysmerkkiä (3€/kpl). Lisäksi osakkaalla, jonka osuusluvun mukainen pyydysmerkkienyksikkömäärä ylittää 10 pyydyyksikköä, on oikeus lunastaa osuuslukuaan vastaava pyydysyksikkömäärä
– Kalastuskunnan ulkopuolisille henkilöille myydään 5 pyydysmerkkiä vuodessa 10€/kpl (erikoismerkit).

Lisätietoja pyydysmerkeistä ja rajoituksista: Pyydysmerkit.pdf

 

Kiinnostaako koskikalastus?

Oman järvitaimen-, hauki- ja ahvenkannan lisäksi jokeen istutetaan pari kertaa vuodessa taimenta ja harjusta. Järvilohenkaan saanti ei ole mahdottomuus.
Mittaa joelle kertyy 5,7 km ja korkeuseroa n. 44 m.

Lupa-asiat ja hintatiedot löytyvät täältä:
RUTAJOELLE kalastamaan! Tervetuloa!

Yhteystiedot: pj. Jouko Vanhatalo, 040-566 8562