Helluntai srk

Rutalahden rukoushuone Betania

Yhteyshenkilöt Eero ja Terttu Ikonen 0400 629 035

Kokoukset joka toinen torstai klo 19 vuorotellen Rukoushuoneella ja kodeissa. Kokoukset voi tarkistaa Ikosilta.

Seurakunnan ja sen rukoushuoneen vaiheita

Rutalahden Helluntaiseurakunnan juuret ulottuvat 1900-luvun alkukymmenille. Rimmin väkeä oli ollut Havumäessä hengellisissä seuroissa, joissa puhujana oli pastori Valdemar Kastepohja. Puhuja teki vieraisiin suuren vaikutuksen ja hänet kutsuttiin pitämään kokouksia myös Rutalahdessa. Näin tällä seudulla sai alkunsa voimakas hengellinen herätys.

Kastepohja kuului Vapaakirkkoon ja myöhemmin hänellä oli mukanaan Toivakan Särkimäestä lähtöisin ollut nuori saarnamies, Lauri Hokkanen. Kun helluntailiike 1920-luvun puolivälissä siirtyi kaupungeista toimimaan myös maaseudulla, Lauri Hokkanen liittyi helluntailaisiin, ja hänen mukanaan suuri osa Rutalahden hengellisestä liikkeestä.

Hengellisen herätyksen saaneet kokoontuivat yhdessä, aluksi kodeissa. Mukana oli paljon myös niitä, jotka eivät virallisesti liittyneet kumpaankaan liikkeeseen, vaikka toimivat mukana. Koko toimintaa leimasi voimakas ekumeenisuus. Sotiin saakka vapaakirkolliset pitivät suuria lähetysjuhlia eli hengellisiä kesäjuhlia ja helluntailaiset myös omia kesäjuhliaan – näin kylän hengellistä elämää rikastutti kaksi eri tapahtumaa ja samat ihmiset osallistuivat kumpaankin.

Vasta vuonna 1950 alettiin puuhata omaa Rutalahden Helluntaiseurakuntaa. Toivo Pynnönen on Betanian vihkiäispuheessaan kertonut: “Niinpä päätettiin kutsua saarnaaja Raafael Öhberg ja määrättiin päivä 26. helmikuuta 1950 jolloin kokoonnuimme Hiekkolan taloon jossa tuo Raamatulliseksi paikallisseurakunnaksi järjestäytyminen tapahtui. Järjestäytymistilaisuudessa tuli jäsenluetteloon merkityksi vain 14 jäsentä.” Ja 20 -vuotisyhteenvedossa Toivo Pynnönen mainitsee 22.2.1970., että “Olemme saaneet tämän 20 vuoden aikana merkitä Seurakunnan jäsenluetteloon 81 jäsentä, joista on paikkakunnalta pois muuttanut 24, kuollut 6 ja seurakunnasta jouduttu eroittamaan 15. Tällä kertaa on seurakunnan jäsenmäärä 36.” Nyt kun Rutalahden Helluntaiseurakunta on jo 56-vuotias, jäsenmäärä on 14. – Elämä ja kuolema ovat pienentäneet seurakuntaa: nuoret ovat lähteneet työn perässä kylästä ja kuolema on kutsunut vanhoja, selvittää Terttu Ikonen.

Aluksi kokouksia pidettiin vain kodeissa, mutta huonot kulkuyhteydet ja kenties pienet tuvatkin aiheuttivat sen, että kylän keskustasta alettiin hakea omaa paikkaa. Pieni mökki löytyikin sopivasti läheltä kylän keskustaa vuonna 1954. Betania oli kokoontumisiin turhan ahdas, ja aika pian alkoi isomman suunnittelu. Talossa asunut Toivo Pynnönen ajoi riittävän suuren rukoushuoneen rakentamista mökin sivuun, vaikka saikin hankkeelleen epäilyä. Kun rakennusmestari Pentti Lintunen tuli kylään ja seurakuntaan, rukoushuoneen suunnittelu ajautui luonnostaan hänelle, ja asiaa varten perustettiin Rutalahden rukoushuoneyhdistys SILOAM.

Toivo Pynnönen ja Eino Collan kiersivät Hiilenjärven rantoja omistavien maanomistajien luona ja pyysivät rakennuspuiksi rannalta kaatuneita järvihakoja. Lupa saatiin ja päältä rumat, mutta sisältä upeat punahongat nostettiin ja ajettiin talkoilla Betanian pihaan. Talkoita oli paljon ja Lauri Lampinen, Kalervo Marjoniemi ja Toivo Tarhanen tekivät suurimman urakan rakentamisessa. Rutalahden rukoushuoneyhdistyksen omistama sali vihittiin käyttöön 27.8. 1967, ja siitä asti se on palvellut seurakuntaa, joka edelleen vuoroviikoin kokoontuu myös kodeissa. Rukoushuoneen tontista rukoushuoneyhdistyksellä on 50 vuoden vuokrasopimus.