Aloite kyläarkiston perustamiselle

Ehdotamme, että Rutalahden nuorisoseura ja kyläyhdistys yhteisvoimin  perustaisivat Suojarinteelle Rutalahden kyläarkiston, johon voitaisiin koota mahdollisimman kattavasti Rutalahtea koskevaa aineistoa säilytettäväksi ja yhteisesti käytettäväksi.

Taustaa – eli miksi tarvittaisiin

Erityisesti perinnepiirin kokoontumisista ja kyläkirjaa koottaessa kertyi paljon aineistoa: valokuvia, kirjallista materiaalia, kasetit kaikista kokoontumisista, vinkkejä tietolähteistä. Mielestämme olisi aiheellista saada ne samaan paikkaan – nyt ne ovat levällään kuin ”Jokisen eväät”. Leikekirjatkin kaipaisivat varmaa säilytyspaikkaa  ja myös vanhat pöytäkirjat olisi hyvä löytyä yhdestä paikasta. Yleensä kaikki se aineisto, mikä koskee Rutalahden elämää meidän aikanamme ja jo ennen sitä.

Erityisesti ne ihmiset, jotka jatkossa ovat kiinnostuneita entisistä ajoista ja tekemisistä, voisivat hyödyntää jo kerättyjä tietoja. Säästyisi aikaa ja vaivaa, kun Kyläarkisto olisi Suojarinteellä lähes käden ulottuvilla. Kyläarkistosta saisi paljon sellaista tietoa, jota ei löydy googlettamalla! On tietysti mahdollista viedä aineistot Maakunta-arkistoon tai Simolaan, mutta siellä ne eivät olisi niin kätevästi käytettävissä.

Mitä tarvittaisiin ja onko se kallista

Alkuvaiheessa Kyläarkistolle riittäisi hyvin reilun kokoinen, lukittava kaappi, eli varsinaisia kustannuksia ei tulisi. Lukittavuus on tärkeää, ja se, että arkiston käytöstä olisi säännöt ja nimetty hoitaja, joka voisi valvoa käyttöä. Historiallisesti arvokkainta aineistoa voisi valita myös kassakaapissa säilytettäväksi. Jatkossa Kyläarkiston voisi luetteloida ja järjestää asianmukaisesti, esimerkiksi opiskelijatyönä.

Juuri nyt tärkeintä olisi saada Kyläarkisto perustettua, koota aineistoa ja tiedottaa asiasta. Monilla yksityisilläkin nimittäin on sellaista materiaalia, jolle se olisi parempi paikka kuin vaikka vintin nurkka.

Miksi ajankohtaista juuri nyt

Ajatus Kyläarkistosta on muhinut jo pitkään, mutta kaksi asiaa herätti sen juuri nyt:

1. Mailis ja Thomas Braun ovat jo vuosikymmeniä keränneet kylää koskevaa materiaalia ja he pohtivat, mihin sen voisi sijoittaa niin, että siitä olisi iloa ja hyötyä monille.

2. Parhaillaan vireillä olevaan kyläsuunnitelmaan liittyen – vaikka se luonnollisesti keskittyy tulevaan – sopisi mielestämme pienenä lisäjuonteena se, että mahdollisimman paljon entisestä tiedosta saataisiin koottua yhteen paikkaan, Rutalahden kyläarkistoon. Näin ”pyörää ei välttämättä tarvitsisi keksiä uudestaan”!

Syyskuun 25. päivänä 2022

Perinnepiirin ja kyläkirjan aineiston keruussa mukana olleina

Thomas Braun          Mailis Braun         Kalevi Puttonen          Leila Backman