Liikenneturvallisuuden parannusyrityksiä

Kyläsuunnitelman teon yhteydessä tuli paljon palautetta ja parannusehdotuksia Rutalahden teiden ja liikenneturvallisuuden parantamiseen liittyen. Kyläyhdistys kasasi palautteet ja laittoi ne eteenpäin ELY-keskukselle, joka palasi palautteeseen huhtikuussa. Tiedossa on ainakin muutama uusi liikennemerkki ja toiveita uusista pysäkkikatoksista, mutta muutoksia esimerkiksi nopeusrajoituksiin ei ole tiedossa. Alla eriteltynä esitettyjä palautteita sekä niihin vastauksia.

Koskikaran kierrokselle alettiin viime kesänä rakentamaan parkkipaikkaa, mutta sitä ei ole vielä merkitty, eikä parkkipaikalta ole turvallista kulkua tien yli. Parkkipaikka tullaan merkitsemään pysäköintimerkeillä ja merkitsemään kansallispuiston karttoihin. ELY-keskuksen mukaan paikka ei täytä Väyläviraston Jalankulun suunnittelun ehtoja suojatiestä, mutta luontopolun läheisyyteen asetetaan Jalankulkijoita-liikennemerkit varoittamaan autoilijoita jalankulkijoista.

Kevyen liikenteen väyliä toivottiin jatkettavaksi Letkaliiterin ja Korkeakankaantien suuntaan. Tästä on tullut ELY-keskukselle aloitteita myös aiemmin. Väylätarpeita on kuitenkin enemmän kuin rahoitusta, eikä toistaiseksi Rutalahden kevyen liikenteen väylien jatkosuunnittelu ole näköpiirissä.

Kylän läpi menevän tien nopeusrajoitukseksi ehdotettiin 40 km/h, mutta sitä ei tulla muuttamaan nykyisestä, koska se on valtakunnallisten ohjeistusten mukainen. Myös Korkeakankaantien (kansankielellä Urpisten tie) nopeusrajoituksiin ehdotettiin muutoksia rajallisen näkyvyyden sekä Korkkimäentien lisääntyneen liikenteen vuoksi. Korkeat nopeudet ovat myös aiheuttaneet pölyhaittoja kesäisin. Tähänkään nopeusrajoitukseen ei kuitenkaan ole tulossa muutosta.

Lisäksi Korkeakankaantiellä on Rutalahti-kyltti, joka on mennyt huonoon kuntoon. ELY-keskus on laittanut tästä korjauspyynnön hoito-urakan projektipäällikölle.

Tällä hetkellä Rutalahdessa on vain yksi pysäkkikatos koulukyytejä odottaville koululaisille, ja sekin on huonokuntoinen. Uusia pysäkkikatoksia on pyydetty kaksi ja vanhalle katokselle on pyydetty huoltoa. Ensi kesänä nähdään, menevätkö ehdotukset.