Ilmoitustaululle uusi ilme

Kylänraitin ilmoitustaulu sai uuden, ehomman ilmeen Joukon, Martinin ja Kalevin ansiosta.